• T5. Th5 23rd, 2024

Sòng bạc trực tuyến tốt nhất

10 sòng bạc trực tuyến hàng đầu năm 2024

Mà mạng Internet giá trị máy nơi để lựa chọn, chỗ ngồi trên Internet là gì?

Byawei

Th5 6, 2024

Mà mạng Internet giá trị máy nơi để lựa chọn?

chỗ ngồi trên Internet là gì?

Giá trị máy chọn chỗ ngồi trực tuyến là thông qua Internet để chọn chỗ ngồi trước và in thẻ lên máy bay. Đó là một cách thuận tiện và nhanh chóng để tiết kiệm thời gian đến sân bay và đảm bảo một chỗ ngồi thích hợp.

nơi máy chọn các bước trực tuyến

Bước 1:

Đăng nhập vào trang web chính thức hoặc tải về ứng dụng mạng.

Bước 2:

Nhấp vào của tôi > đơn đặt hàng của tôi để tìm đơn đặt hàng để xử lý các giá trị trực tuyến.

Bước 3:

Nhấn vào chỗ ngồi giá trị để vào trang chọn chỗ ngồi.

Bước 4:

Chọn vị trí thích hợp và nhấn vào xác nhận vị trí đã chọn.

Bước 5:

Xác nhận chỗ ngồi, mà mạng sẽ tạo ra một thẻ lên máy bay điện tử. Bạn có thể tải về hoặc lưu vào điện thoại, hoặc chọn cách nhận thư.

Trong trường hợp một hướng dẫn mạng máy

các ghi chú khác

Không phải tất cả các công ty hàng không đều hỗ trợ chọn chỗ ngồi trực tuyến, tùy thuộc vào thực tế.

Giá trị máy tính trực tuyến cần phải được xử lý trong vòng 24 giờ đến 3 giờ trước khi chuyến bay cất cánh.

Nếu bạn cần hành lý ký gửi, vẫn cần phải kiểm tra tại quầy lễ tân sân bay.

Nơi giá trị máy chọn trực tuyến có thể được xử lý trong đơn đặt hàng chi tiết trang giá trị máy chọn chỗ, thuận tiện và nhanh chóng, mang lại cho khách hàng một trải nghiệm du lịch thoải mái.

By awei